Dla kobiet

W naszej Poradni aktywnie motywujemy do uczestnictwa w programach profilaktycznych, które pozwalają długo cieszyć się zdrowiem.

Oferujemy edukację w zakresie kalendarza badań profilaktycznych dla kobiet.

Prowadzimy:

  • świadczenia w zakresie profilaktycznych badań laboratoryjnych,
  • profilaktykę raka szyjki macicy,
  • profilaktykę raka piersi (badanie piersi, naukę samobadania piersi).

Szczegóły sprawdź tutaj