Położne

Położna jest przewodnikiem po świecie kobiecości niezależnie od wieku kobiety. Zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej oraz neonatologicznej (opieki nad noworodkiem i niemowlęciem).

Każda kobieta ma prawo do bezpłatnych, refundowanych przez NFZ spotkań
z położną rodzinną.
 Z opieki położnej można korzystać nie tylko w szkole rodzenia, czy na sali porodowej, ale na długo przed rozpoczęciem starań o dziecko, ponieważ do zadań położnej należą działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, m.in:

 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie metod regulacji płodności oraz powrotu płodności po porodzie,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiet we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania
  i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.
 

Zgodnie z prawem położna może samodzielnie wykonywać szereg świadczeń. Należy do nich prowadzenie poradnictwa: dla kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, dla kobiet w ciąży,
w zakresie żywienia noworodków i niemowląt.

W ramach świadczeń diagnostycznych położna samodzielnie może m.in.:

 • wykonywać i interpretować badania służące do oceny stanu zdrowia płodu i kobiety ciężarnej (kardiotokografia (KTG), badania położnicze zewnętrzne i wewnętrzne);
 • pobierać materiał do badań i wykonywać testy diagnostyczne: ciążowe, na obecność białka w moczu, oznaczenie poziomu glukozy we krwi.

W ramach świadczeń rehabilitacyjnych położna może samodzielnie m.in. prowadzić ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych.

Położna może objąć opiekę nad kobietą, czyli prowadzić jej ciążę, pod warunkiem, że jest to ciąża o fizjologicznym – prawidłowym przebiegu. Samodzielne świadczenia lecznicze położnej obejmuje także przyjęcie porodu fizjologicznego. Położna udziela również pomocy położniczej w nagłych przypadkach przed przybyciem lekarza (np. pomoc ręczna w porodach miednicowych).Kobieta, która decyduje się na to, aby jej ciążę prowadził lekarz, ma możliwość skorzystania ze spotkań edukacyjnych z położną, które odbywają się od 21. tygodnia ciąży. Są one okazją do skupienia się na takich obszarach macierzyństwa, ciąży, porodu, połogu, o których w grupie (na zajęciach szkoły rodzenia) nie zawsze łatwo rozmawiać.

Po porodzie położna odwiedza kobietę i maluszka w ramach tzw. wizyt patronażowych, w trakcie których m.in. sprawdza stan ich zdrowia, udziela porad w zakresie pielęgnacji dziecka, pomaga w początkach karmienia piersią.

Nasze położne w swojej praktyce traktują kobietę oraz jej rodzinę z szacunkiem i na zasadach partnerskich, by kobieta czuła się współodpowiedzialna za podejmowane decyzje dotyczące jej zdrowia. Położne starają się poznać preferencje i potrzeby kobiety w zakresie sprawowanej opieki, do której podchodzą w sposób całościowy, gdyż dla przebiegu różnych procesów fizjologicznych ciało i psychika są jednakowo ważne. Położne dysponują odpowiednim czasem, by udzielić fachowego wsparcia, stworzyć warunki sprzyjające szczerej rozmowie i rozwianiu wszelkich wątpliwości oraz zmotywować do dbałości o zdrowie. 

Jagoda Łyp Justyna Kurębska Mariola Walczyna Marta Hałas
Beata Wołek Agnieszka Krzeszowiec  Małgorzata Madej Agnieszka Gąsior-Guziak
Agnieszka Anusiewicz Sabina Mac Małgorzata Ćwik Eliza Niezgoda