Pielęgniarka środowiskowa

Poradnia oferuje opiekę pielęgniarki środowiskowej realizującej kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym i rodziną w środowisku zamieszkania, w tym poprzez wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności, świadczenia lecznicze oraz usprawniające.