Fizjoterapia niemowląt

Fizjoterapia prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę mgr Annę Kosiecz według zasad metody NDT- Bobath.

Podczas wizyty fizjoterapeuta dokonuje oceny funkcjonalnej dziecka: obserwuje sposób poruszania się, jakość wykonywanych ruchów, ułożenie ciała, ocenia napięcie mięśniowe i jego zmiany w trakcie wykonywania czynności.

Fizjoterapia nie jest dla dziecka stresująca, prowadzona w formie zabawy mobilizuje je do pracy, dostarcza prawidłowych doznań czuciowych i ruchowych oraz włącza rodziców do czynnego udziału w procesie terapii poprzez naukę odpowiedniej pielęgnacji, karmienia, noszenia, czy układania malucha. Odpowiednia stymulacja ciała dziecka wyhamowuje niepożądane odruchy, a w ich miejscu pojawiają się fizjologiczne wzorce ruchowe, które umożliwiają prawidłowy rozwój dziecka.

Na porady zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby się upewnić czy rozwój ich maluszka przebiega w prawidłowy sposób, chcieliby poznać sposoby pielęgnacji wspomagające rozwój dziecka.

Oferujemy również specjalistyczną terapię dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami takimi jak:

– zaburzenia napięcia mięśniowego

– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

– występowanie wad wrodzonych

– asymetria ułożenia ciała (np. kręcz szyi).