Nowe zasady bezpieczeństwa!

Drogie Panie,

W związku z nowymi obostrzeniami, przedstawiamy zasady obowiązujące od 19.10

  • Zajęcia Fitness zostają wstrzymane do odwołania,
  • Zajęcia grupowe w Szkole Rodzenia i warsztaty odbywać się będą do 10 osób w grupie,
  • Na Zajęcia w Szkole Rodzenia zapraszamy tylko same pacjentki,
  • Odrobienie zaległego tematu, możliwe tylko na poradzie indywidualnej z Położną.

Przypominamy wszystkim o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz mycia i dezynfekcji rąk po wejściu do placówki!