Kreator planu porodu

Dane osobowe


1. Chciałabym, aby podczas całego pobytu w szpitalu (sala porodowa i oddział położniczy) zapewniono mi intymność oraz poszanowanie godności osobistej mojej i mojego dziecka.

2. Chciałabym brać świadomy udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem i dlatego proszę o udzielanie mi na bieżąco rzetelnych informacji, które mi w tym pomogą.

3. Podczas całego pobytu proszę o informowanie mnie o planowanym postępowaniu, zagrożeniach, zabiegach, procedurach i lekach stosowanych u mnie i mojego dziecka.

4. Proszę o założenie wkłucia dożylnego podczas porodu dopiero w chwili, kiedy okaże się to niezbędne

5. Podczas porodu chciałabym mieć możliwość picia płynów.

6. Pragnę uniknąć jakiejkolwiek formy wywoływania porodu

7. Proszę o nieprzebijanie pęcherza płodowego, niemasowanie szyjki macicy oraz nie stosowanie innych form przyspieszania akcji porodowej.

8. Chciałabym uniknąć stałego monitorowania tętna dziecka (KTG) podczas porodu

9. Chciałabym być podczas porodu we własnym ubraniu przystosowanym do porodu

10. Proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum badań przez pochwę oraz innych ingerencji.

11. WYRAŻAM/NIEWYRAŻAM zgodę na golenie krocza i lewatywę

12. WYRAŻAM/NIEWYRAŻAM zgodę na obecność przy porodzie osób postronnych (studenci, stażyści)

13. Podczas porodu chcę być aktywna. Chciałabym móc korzystać z różnych nie farmakologicznych metod łagodzenia bólu: swobodne poruszanie się, masaż, hydroterapia (wanna, prysznic), słuchanie muzyki, TENS. Jeśli to możliwe chciałbym korzystać z piłki, worka sako, materaca, drabinek, krzesła porodowego.

14. Proszę o umożliwienie mi skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego w razie potrzeby

15. WYRAŻAM/NIEWYRAŻAM zgodę na podanie środków zmieniających świadomość.

16. Chcę mieć swobodę poruszania się w II okresie porodu i sama wybrać pozycję, dogodną dla mnie do wyparcia dziecka.

17. Chciałabym kierować się moją potrzebą parcia, zgodnie z moim indywidualnym rytmem porodu.

18. NIE WYRAŻAM zgody na wykonanie tzw. chwytu Kristelera

19. Chciałabym uniknąć nacięcia krocza

20. Bardzo zależy mi na nieprzerwanym kontakcie z moim dzieckiem ?skóra do skóry? przez cały okres pobytu na sali porodowej

21. Proszę o umożliwienie mi kontaktu ?skóra do skóry? także w wypadku zakończenia porodu cesarskim cięciem. Ewentualnie proszę aby pierwszy kontakt realizowany był przez ojca dziecka.

22. Proszę powstrzymać się z przecięciem pępowiny do chwili, kiedy przestanie tętnić.

23. Chciałabym, aby umożliwiono mi samodzielne urodzenie łożyska, bez zbędnych ingerencji (masowania, uciskania macicy, pociągania za pępowinę).

24. Pragnę karmić piersią i proszę o wsparcie i pomoc. Chciałabym uniknąć dokarmiania mojego dziecka mlekiem modyfikowanym.