Dla nastolatek

Na naszych oczach odbywa się międzypokoleniowe przyspieszenie rozwoju i dojrzewania młodzieży, co zwiększa konieczność coraz wcześniejszego uzupełniania wiedzy z zakresu własnego zdrowia i fizjologii przez dziewczęta i młode kobiety.

To właśnie na nie oczekują w naszej poradni wykwalifikowane położne, gotowe na spotkanie i otwartą rozmowę. Położne pomagają w zrozumieniu i pokonaniu trudności stojących na drodze każdej kobiety, także dojrzewającej nastolatki, czy bardzo młodej kobiety w okresie porodu i wczesnego macierzyństwa. Na co dzień zapomina się o tym, że swoją położną (podobnie jak lekarza rodzinnego i pielęgniarkę środowiskową)  ma się już od pierwszych dni życia. W każdej chwili można oczekiwać od niej wsparcia informacyjnego, edukacyjnego oraz wielu innych świadczeń o charakterze medycznym.

Aktywność seksualna wymaga nie tylko dojrzałości fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej, która umożliwia pełne zrozumienie istoty podejmowania współżycia i udzielenia na nie świadomej zgody.  Dlatego aktywność ta nie powinna wystąpić pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na osiągnięty wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, czy zależności. Polskie prawo wyznacza granicę legalności podejmowania pełnej aktywności seksualnej na wiek 15 lat.