Program

Program zajęć został przygotowany w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie w pracy z przyszłymi rodzicami.
Jest to program wyjątkowy, w zasadzie powstaje cały czas, gdyż jego stałe punkty modyfikujemy, uwzględniając Wasze potrzeby i oczekiwania.

Inspirujemy się doświadczeniami najlepszych placówek edukacji przedporodowej i rozwijamy własne, unikalne rozwiązania i metody pracy.

Na naszych zajęciach naprawdę dużo się dzieje!

Program

 1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie planu opieki.
 2. Profilaktyka nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu rodnego (zajęcia tylko dla Pań).
 3. Przygotowanie ciała do porodu i profilaktyka infekcji.
 4. Przygotowanie dziecka do porodu i kontakt z dzieckiem. Razem czy osobno?
 5. Zwiastuny porodu-wczesne i bezpośrednie, odpływanie wód płodowych. Początek porodu. Czy to naprawdę poród? Kiedy do szpitala?
 6. Poród-kobieta i dziecko. Kaskada hormonów. Zachowanie kobiety. Co sprzyja naturalnemu procesowi porodu? Nacięcie czy pęknięcie? Drugi okres porodu jako integracja sensoryczna dziecka. Kontakt „skóra do skóry”.
 7. Farmakologia w porodzie / cięcie cesarskie. Po terminie- metody indukcji. Po cesarskim cięciu- co jest ważne?
 8. Dlaczego skurcze bolą? Czy jest coś w tym dobrego? Metody łagodzenia bólu, pozycje do porodu.
 9. Procedury w szpitalach. Jak rodzi się w lubelskich szpitalach? Co ze sobą zabrać? Plan porodu. Przygotowanie do planu porodu.
 10. Połóg – fizjologia i fizjoterapia.
 11. Noworodek – okres adaptacji. Problemy okresu noworodkowego. Jak wspomagać?
 12. Pielęgnacja noworodka – warsztaty (przewijanie, kąpiel, ubieranie, trzymanie, układanie).
 13. Laktacja – godzina po godzinie. Mleko mamy karmiącej. Dieta.
 14. Laktacja – warsztat. Film. Laktacja, a płodność. Końcowe zajęcia – zebranie najważniejszych informacji.

Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują atrakcyjne materiały szkoleniowe. Ze względu na warsztatową formę zajęć prosimy o wygodny strój, obuwie zmienne lub ciepłe skarpety.